ประกันบำนาญ

Bumnarn Mungme 8565

Bumnarn Mungme 8565 สำหรับคนที่ดูแลตัวเองเก่ง วางแผนเก่ง หมดห่วงเรื่องเป็นภาระ

  • %หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันภัย
  • การรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นแบบประกันภัย ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัย และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทโปรดศึกษาเพิ่มเติม
  • ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

กรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ

รับข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิพิเศษ การส่งเสริมการขาย ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คำแนะนำและโปรโมชั่นที่คัดสรรสำหรับท่านโดยเฉพาะ จากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS
ให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS ทำการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้รู้จักท่านดียิ่งขึ้น และสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจท่านมากยิ่งขึ้น

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

  • กรณีเสียชีวิตก่อนรับบำนาญ : ปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงปีกรมธรรม์สุดท้ายก่อนรับเงินบำนาญ บริษัทจ่าย 110% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยรับชำระมาแล้วทั้งหมด หรือจ่ายเงินเท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะสูงกว่า

  • กรณีเสียชีวิต ตั้งแต่อายุครบ 65 ปี ถึงก่อนรับเงินบำนาญครบ 10 ปี บริษัทจ่ายเงินบำนาญครั้งเดียว เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 10 ปี หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยรับชำระมาแล้วทั้งหมดหักด้วยจำนวนเงินบำนาญที่บริษัทได้จ่ายให้ผู้เอาประกันภัยไปแล้วทั้งหมด อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีจำนวนเงินสูงกว่า ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยรับชำระมาแล้วทั้งหมด ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมและบันทึกสลักหลังอื่น ๆ (ถ้ามี)

  • ช่วงรับเงินบำนาญ : กรณีมีชีวิตอยู่ ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 65 ถึง 85 ปี บริษัทจ่ายเงินบำนาญรายปี 25% ของทุนประกันภัย

คำถามที่พบบ่อย

ribbon_left
ribbon_right

แรบบิท ไลฟ์ พร้อมช่วยคุณเสมอ

เรายินดีรับฟังความต้องการของลูกค้า และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่พร้อมก้าวกระโดดไปด้วยกันในทุกจังหวะชีวิตของคุณ

mascot
mascot