ประกันบำนาญ

Bumnarn Mungme 8555 Plus

สร้างความสุขในวัยเกษียณ ด้วย Bumnarn Mungme 8555 Plus เกษียณก่อนไม่รอแล้วนะ

  • %หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันภัย
  • การรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นแบบประกันภัย ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัย และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทโปรดศึกษาเพิ่มเติม
  • ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  • Bumnarn Mungme 8555 Plus เป็นชื่อทางการตลาด ของแบบประกัน บำนาญมั่งมี 8555

กรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ

รับข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิพิเศษ การส่งเสริมการขาย ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คำแนะนำและโปรโมชั่นที่คัดสรรสำหรับท่านโดยเฉพาะ จากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS
ให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS ทำการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้รู้จักท่านดียิ่งขึ้น และสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจท่านมากยิ่งขึ้น

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

กรณีเสียชีวิต
  • ก่อนรับเงินบำนาญ
ปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงก่อนรับเงินบำนาญ บริษัทจ่าย 150% ของทุนประกันภัย หรือจ่ายเท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่กรณีใดจะสูงกว่า
  • รับเงินบำนาญ
หากเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญครบ 15 ปี บริษัทจ่ายเงินบำนาญครั้งเดียว เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี

กรณีมีชีวิตอยู่
  • ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 55 ถึง 85 ปี บริษัทจ่ายเงินบำนาญรายปี 15% ของทุนประกันภัย

คำถามที่พบบ่อย

ribbon_left
ribbon_right

แรบบิท ไลฟ์ พร้อมช่วยคุณเสมอ

เรายินดีรับฟังความต้องการของลูกค้า และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่พร้อมก้าวกระโดดไปด้วยกันในทุกจังหวะชีวิตของคุณ

mascot
mascot