ประกันสุขภาพ

Worry Free Cancer

โรคมะเร็ง สาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของคนไทย ด้วยหลากหลายปัจจัยเสี่ยงในยุคนี้
Worry Free Cancer พร้อมดูแลโรคมะเร็งทุกระยะ

  • การรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นแบบประกันภัย ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัย และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทโปรดศึกษาเพิ่มเติม
  • ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  • เบี้ยประกันสุขภาพสำหรับการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  • การคำนวณเบี้ยประกันภัยสำหรับชั้นอาชีพ 1 เท่านั้น
* Worry Free Cancer เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็ง

กรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ

รับข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิพิเศษ การส่งเสริมการขาย ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คำแนะนำและโปรโมชั่นที่คัดสรรสำหรับท่านโดยเฉพาะ จากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS
ให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS ทำการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้รู้จักท่านดียิ่งขึ้น และสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจท่านมากยิ่งขึ้น

เงื่อนไขประกัน

  • อายุรับประกันภัย 16 - 65 ปี (ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 69 ปี)
  • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของทุนประกันหลัก หรือ 3 ล้านบาท หากซื้อ CA และ CI50 ต้องรวมกันสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของทุนประกันหลัก หรือรวมกันสูงสุดต่อชีวิต 3 ล้านบาท

คำถามที่พบบ่อย

ribbon_left
ribbon_right

แรบบิท ไลฟ์ พร้อมช่วยคุณเสมอ

เรายินดีรับฟังความต้องการของลูกค้า และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่พร้อมก้าวกระโดดไปด้วยกันในทุกจังหวะชีวิตของคุณ

mascot
mascot