ประกันคุ้มครองชีวิต
ประกันเพื่อการลงทุน

Protection Plus 18/9

อยากมีเงินเก็บ เริ่มด้วยการสร้างวินัยการออม
"ออมก่อนใช้" เงินจะได้ไม่สูญ ด้วยแบบประกัน Protection Plus 18/9

 • %หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันภัย
 • การรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นแบบประกันภัย ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัย และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทโปรดศึกษาเพิ่มเติม
 • ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • Protection Plus 18/9 เป็นชื่อทางการตลาดส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน "เอไลฟ์ โพรเทคชั่น พลัส 18/9"

กรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ

รับข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิพิเศษ การส่งเสริมการขาย ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คำแนะนำและโปรโมชั่นที่คัดสรรสำหรับท่านโดยเฉพาะ จากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS
ให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS ทำการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้รู้จักท่านดียิ่งขึ้น และสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจท่านมากยิ่งขึ้น

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

กรณีเสียชีวิต
 • ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 1 – 5 บริษัทจ่าย 150% ของทุนประกันภัย
 • ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 6 – 10 บริษัทจ่าย 300% ของทุนประกันภัย
 • ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 11 – 18 บริษัทจ่าย 150% ของทุนประกันภัย

กรณีมีชีวิตอยู่
 • สิ้นปีที่ 1 - 17 รับเงินคืน 4% ของทุนประกัน
 • รับเงินคืน 385% ของทุนประกันภัย ณ วันครบกำหนดสัญญา
ribbon_left
ribbon_right

แรบบิท ไลฟ์ พร้อมช่วยคุณเสมอ

เรายินดีรับฟังความต้องการของลูกค้า และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่พร้อมก้าวกระโดดไปด้วยกันในทุกจังหวะชีวิตของคุณ

mascot
mascot