ประกันลดหย่อนภาษี
ประกันออนไลน์

Hero 10/5

Hero 10/5 ผู้กล้าที่ให้เงินคืนสูงสุดสตรอง

 • %หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันภัย
 • การรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นแบบประกันภัย ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัย และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทโปรดศึกษาเพิ่มเติม
 • ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

กรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับ

รับข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ สิทธิพิเศษ การส่งเสริมการขาย ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คำแนะนำและโปรโมชั่นที่คัดสรรสำหรับท่านโดยเฉพาะ จากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS
ให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้บริษัทในกลุ่มระบบนิเวศข้อมูลแรบบิท (Rabbit’s Data Ecosystem) และบริษัทในกลุ่ม BTS ทำการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้รู้จักท่านดียิ่งขึ้น และสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงใจท่านมากยิ่งขึ้น

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

กรณีเสียชีวิต
 • ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 1 บริษัทจ่าย 100% ของทุนประกันภัย
 • ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 2 บริษัทจ่าย 200% ของทุนประกันภัย
 • ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 3 บริษัทจ่าย 300% ของทุนประกันภัย
 • ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 4 บริษัทจ่าย 400% ของทุนประกันภัย
 • ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 5 – 6 บริษัทจ่าย 500% ของทุนประกันภัย
 • ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 7 บริษัทจ่าย 400% ของทุนประกันภัย
 • ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 8 บริษัทจ่าย 300% ของทุนประกันภัย
 • ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 9 บริษัทจ่าย 200% ของทุนประกันภัย
 • ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 10 บริษัทจ่าย 100% ของทุนประกันภัย

กรณีมีชีวิตอยู่
 • สิ้นปีที่ 1 - 5 รับเงินคืน 20% ของทุนประกัน
 • สิ้นปีที่ 6 - 9 รับเงินคืน 100% ของทุนประกัน
 • รับเงินคืน 40% ของทุนประกันภัย ณ วันครบกำหนดสัญญา

คำถามที่พบบ่อย

ribbon_left
ribbon_right

แรบบิท ไลฟ์ พร้อมช่วยคุณเสมอ

เรายินดีรับฟังความต้องการของลูกค้า และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่พร้อมก้าวกระโดดไปด้วยกันในทุกจังหวะชีวิตของคุณ

mascot
mascot